Logo van Het Maalboek
<< krimpen [urenoverzicht] [06-11-2004] [startpagina] ruimen >>

 tijd 3 uur
 molen Scheemda (geen molen, theorielokatie)
 wie Gerda Koster; Klaas Strijk
 wat Theorie
 weer -
 werk molentypen, achtkant en zeskant, stelling en kap


De molenwerkgroep Oost Groningen (hun eigen site kun je ook bekijken) organiseert al vele jaren theoriebijeenkomsten. Omdat onze vaste instructrice (Gerda) deel uitmaakt van deze werkgroep lag het voor de hand om ook de lichting GP-ers daar mee te laten draaien. Vandaag de eerste kennismaking. De bijeenkomsten worden gehouden in de kantine van het waterschap in Scheemda. In andere jaren is de groep meestal niet zo groot en dan kun je het op een wat kleinere lokatie goed af, maar wij tellen in totaal tegen de 20 personen.. dan wil je graag gebruik kunnen maken van een overheadprojector, voldoende geschikt meubilair en - last but not least! - een koffieautomaat. Dankzij bemiddeling van de technische man van de Slochter Molenstichting, onze Grieto, kunnen we daar het komende winterseizoen terecht.

Ik was wat vroeg en het hek was nog dicht, dus reed ik even een klein rondje. Bij terugkomst bleek ik niet de enige te zijn die vroeg was: er had zich al een aardig groepje cursisten voor het hek verzameld. Die konden hun auto's niet kwijt en toen ik indraaide bleek mijn auto net even te lang. Dat resulteerde weer in een stoet van licht verbolgen autorijders die hun autootje precies tussen de kont van die dikke bak van mij en de aan de andere kant van de weg geparkeerde bestelbus van Lex van der Gaag door staken, hun tongen in de wang, de nek gestrekt en de kop er goed los op, kurend en behoedzaam vooruitschuivend om te voorkomen dat spiegels en molenaarssloppen slachtoffer zouden worden van verkeersgeweld. Je staat er dan van te kijken hoeveel volk er nog op dat onheuse uur en op die toch niet echt centraal gelegen plek langs komt rijden. Snel dus achteruit en de bak aan de kant van de weg gezet. Toen ik de auto's van de molenaars zo eens bekeek viel me op dat het automerk Volvo opmerkelijk goed vertegenwoordigd was: mijn sierlijke S70, dan een robuuste 240 en dan ook nog een nog ouder, maar desondanks schitterend uitziend model, ik denk uit de 400 serie, maar ik ben geen kenner. Zouden molenaars die in zo'n Zweedse Rolls rondrijden zich nou mølders moeten noemen, vroeg ik me af..

Ondertussen werd de groep wat onrustig: waarom was dat hek nog niet open? Lex van der Gaag klom in de mobiele telefoon, terwijl Henk Helmantel, die juist kwam aanlopen, besloot om niet te wachten tot een formele voorstellingsronde in het gebouwtje zelf maar zich alvast voorstelde. Zo hoort het ook en dus deden wij het hem na. De meute morde nu toch wat, maar gelukkig, daar kwam Grieto aangereden, een kloeke Amerikaanse pet op de kop. Hek open, auto's naar binnen, Scheemda weer in rust.

Theorie dus. Een projectiescherm werd opgesteld, een overheadbeamer kwam tevoorschijn en daar verschenen plaatjes van molentypen. We namen de verschillende indelingen door: water- en windgedrevenmolens, houten en stenen molens, polder- pel- houtzaag- (en nog veel meer functies)-molens, stellingmolen, beltmolen, standerdmolens, wipmolen, tjaskers (bok- en standerd-typen: de bok maalt van binnen naar buiten, de standerdtjasker van buiten naar binnen) achtkanten, zeskante, torenmolens.. het duizelt je er van. We behandelden daarna de opbouw van het achtkant, wat ons nu toch werkelijk heel goed afgaat, het zeskant en de bouw van de stelling. Hoewel we daarmee wat voorliepen op het schema hadden we zelfs tijd over om nog over de opbouw van de kap te spreken en Klaas presenteerde een pracht van een tekening: alleen de dingen die er werkelijk toe doen, meer niet. Die tekeningen van Pouw zijn wonderlijk mooi, maar vaak toch wat te gedetailleerd voor een beginner, deze was heerlijk minimalistisch. Ik zal hem binnenkort overnemen en in de Quiz sectie opnemen, dan kan er geoefend worden. Tussendoor natuurlijk allerhande anecdotes en verhalen, het is altijd gezellig. Tevreden over de les keerden we huiswaarts. Echt nieuwe dingen heb ik niet gehoord vandaag, maar het is altijd goed om het geleerde te herhalen en zo samen zitten met andere molenaars is ook niet verkeerd.

Ach, en dat was ik bijna vergeten: de Gemeente Slochteren bleek een onverwacht groot tekort te hebben - 2.4 miljoen.. en dan moet er natuurlijk bezuinigd worden. Dat zou ook nare gevolgen kunnen hebben voor de Slochter Molen Stichting en daar maakten wij ons natuurlijk toch wel bezorgd om: zou dat lessen nou nog wel door kunnen gaan? We waren juist zo lekker op weg.. onrust, dus. Maar goed nieuws: Lammert Groenewold heeft navraag gedaan en ik laat hieronder relevante delen van het mailtje volgen wat hij ons vandaag stuurde:


Subject: informatie
Date: Sat, 6 Nov 2004 08:53:00 +0100

Beste molenvrienden,

Het lijkt me goed om jullie op de hoogte te stellen van de laatste perikelen.
[...] De molenstichting zou worden gekort (structureel) met euro 4000 per jaar.

Een rekenexercitie leerde het bestuur dat dit het einde zou betekenen van
goed (nou ja: zelfs minimaal) onderhoud aan de molens. Wij vielen volgens de
gemeente onder de noemer Žde gebruiker betaaldŽ. [Geen] onderhoud leidt al snel 
tot einde stichting/einde molens. 

[...]

Gisteravond ontving ik van het college een wijzigingsvoorstel op het 1e
beslisdocument. Kort gezegd: de gemeente trekt het bezuinigingsvoorstel 
richting ons geheel in.
De raad gaat op 22 november hopelijk accoord met deze wijziging. In die
situatie houden wij de huidige subsidies voor de verzekering; bijdrage in
het jaarlijks herstel mbt nu nog BROM en straks BRIM; een aanvullende kleine
eigen bijdrage van de gemeente. Deze gelden, inclusief rente van onze eigen
middelen, maakt het mogelijk om voorlopig het schip in de vaart te houden.

[...] 

In alle gevallen kan het malen en het lessen voorlopig als vanouds door
gaan.

.. nou, gelukkig maar!

Afsluitend nog het huiswerk voor de cursisten: ik hef mijn vinger en beleer u: denkt eraan, kinders: voor de volgende keer bestuderen hoofdstuk 5.6, 5.7 en 5.8, (maar het zetelkruiwerk nog niet), en dan 6.2 gevlucht en zeilen.